Internationaal Film Festival Gorinchem

Doelstelling IFFG

Doel:
1. Het organiseren van een internationaal filmfestival voor burgers uit alle lagen van de bevolking, ongeacht hun sekse, geaardheid, geloofsovertuiging of afkomst. Dit stimuleert de participatie van burgers, bedrijfsleven en andere instellingen/organisaties.
2. Het verruimen van de blik van bezoekers en betrokkenen door middel van het filmaanbod. Dit draagt bij aan begrip, ruimte voor elkaar en een gezonde samenleving.
3. Het creëren van samenwerkingsverbanden tussen de organisatie, burgers, bedrijven en gemeenten(n).
4. Het actief betrekken van bezoekers bij het festival en gerelateerde activiteiten gedurende het hele jaar door middel van workshops, lezingen, debatten, etc. naast het reguliere filmaanbod.

Verwezenlijken door:
1. Het aanbieden van films met mondiale, sociale en ecologische thema’s.
2. Het aanbieden van een educatief programma d.m.v. workshops, lezingen en interactieve activiteiten.
3. Het tot stand brengen van projecten in samenwerking met het lokale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ter bevordering van de maatschappelijke betrokkenheid.

Bestuurders
Voorzitter: Martin van Geffen
Secretaris: Ferry Verheij
Penningmeester: Jan Ottevanger

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De festival directeur geniet een vergoeding voor een deel van de verrichte arbeid, deze post is opgenomen in de begroting van het beleidsplan IFFG.

Activiteiten
Stichting IFFG is recent gestart met haar activiteiten per 1 januari 2017. Op dit moment kunnen we dan ook nog geen verslag plaatsen. Wij kunnen wel melden dat wij het festivalprogramma voor de première editie op 28,29 en 30 april 2017 aan het voorbereiden zijn. Dit omvat de fondswerving, PR-campagne, programmering en de werving van vrijwilligers voor het festival en aanverwante activiteiten.

ANBI
IFFG heeft de ANBI status.

Financieel jaarverslag 2017
Hier kunt u het jaarverslag 2017 downloaden.